Cirkulär design – ett tecken i tiden

Källa: Byggahus.se.Allt viktigare är nu att vi börjar skapa och leva efter de cirkulära principerna, både vad gäller ekonomi och design. Det kan låta tråkigt men det är det inte, utan en nödvändig utveckling och spännande utmaning.
Det handlar ju om att när vi tillverkar produkter, så är det enligt “cradle to cradle (vagga till vagga)” konceptet. Läs mer.