Cement – en stor miljöbov

Bild: Cementsäckar -Wikipedia.
Bild: Cementsäckar -Wikipedia.
Bild: Cementsäckar -Wikipedia.

Källa: Sveriges Natur, Ekobyggportalen. Framställning av cement, som binder ihop betong så att den inte bara blir en våt hög med grus, är förenad med stora miljöproblem. Aptiten på betong driver på klimatförändringarna. Cementproduktion står runt nio procent av de globala koldioxidutsläppen , en siffra som ökar med den urbanisering som pågår världen över.

Ett annat problem är den skövling av  naturmiljöer som sker i jakten på sand och kalk. I vissa delar av världen har illegal sandutvinning kommit att bli en lukrativ marknad för kriminella nätverk. I Kambodja pulvriseras nu kalkbergsmassivet Phnom Kampong Trach, med dess unika biologiska mångfald, för att bli till hus istället.

Inte heller i Sverige går kalkstenslandskapen säkra. Något som blev tydligt i striden runt Ojnareskogen på Gotland, där Cementas anläggning ligger på världsunik, artrik alvarsmark. Men företaget planerar att växa- i takt med storskaliga infrastruktursatsningar och ökat husbyggande.

Ett alternativ till betong är att bygga med trä istället, som också fungerar för mycket stora hus. För småhus är grundplattan av betong i regel konstruktiones största koldioxidbov men det går att bygga en grund av plintar, natursten  eller foamglasblock istället.

Läs mer.