Byggmaterialtransporter ger stora koldioxidutsläpp

LKWFram för lokalproducerade byggmaterial! Inte helt oväntat visar en nyligen genomförd studie att  byggmaterialtransporter leder till stora koldioxidutsläpp. Byggvärlden: I en nyligen genomförd studie har transportavståndet beräknats för leveranser av betongprodukter till flerbostadshus byggda under 2012.Det totala transportavståndet beräknades var mellan 439 -1 131 kilometer per lägenhet vilket motsvarade 613 – 920 kg koldioxid.

De faktiska transporterna för flerbostadshusen som byggdes under 2012 varierade mellan 21 och 2 445 kilometer per lägenhet vilket innebär en skillnad i cirka 3 ton koldioxidutsläpp per lägenhet. Läs mer.