Byggare utan gränser vill uppföra halmhus på Haiti

Byggare utan gränser är en internationell organisation som arbetar globalt för en ekologisk och socialt hållbar arkitektur. Naturliga och lokala byggnadsmaterial används i organisationens olika projekt runt om i världen. Målen är att bekämpa fattigdom och hemlöshet framför allt i tredje världen. Projekt pågår b.la i Mongolien, Indien och Mexico. Nu vill man uppföra halmhus i jordbävningsdrabbade Haiti.

Läs mer.