Bygga ekohus i villaområde- visst går det

Källa: www.klokahem.com De köpte den avstyckade tomten i maj 2010 utan någon klar uppfattning om hurdant hus de skulle bygga på den. Men redan midsommar 2011 var det inflyttning i ”Villa Adolfi” – ett välplanerat, personligt och smart miljöhus byggt för samma pengar som ett ordinärt kataloghus. Läs mer.