Bostadsministern vill satsa på ökat byggande av bostadshus i trä

Trähus Åre
Trähus Åre

Källa:Statskoll.se Att bygga bostäder i trä ger hälften så stora klimatgasutsläpp jämfört med att bygga dem i betong.  Av det skälet vill nye bostadsministern Peter Eriksson (MP) att mer byggs i trä. Regeringen satsar nu på att forska kring hållbart byggande – och därmed uppfylla maningen från FN:s klimatmöte i Paris att satsa på byggande i trä. läs mer