Bekämpningsmedel förbjuds i franska parker

 

verny-park-1327266_1920
Bild:Pixabay

Källa:Supermiljöbloggen.se  Frankrike har förbjudit användning av bekämpningsmedel i de parker, skogar och andra grönområden som ägs av staten eller en kommun. Förbudet började gälla förra söndagen, på nyårsdagen. Det har också blivit förbjudet för privatpersoner att köpa bekämpningsmedel – numera är det bara professionella trädgårdsmästare som har rätt att köpa produkterna. Till år 2019 kommer det bli förbjudet att använda bekämpningsmedel även i privata trädgårdar. Läs mer