Barnen visar vägen för hållbarhet i staden

DK_mm_2012_722Källa: Extrakt.se. En baksida av städernas förtätningsiver är att det bidrar till minskad rörelsefrihet för barnen. Genom att lyssna och ta tillvara på barnens kunskap om sin närmiljö kan samhällsplanerarna hitta lösningar som ger säkrare och mer tillgängliga offentliga miljöer, menar Sofia Cele, samhällsplanerare och forskare vid Uppsala universitet.-   Jag tror inte vi förstår hur extremt täta de nya områden som byggs är. Vi har aldrig haft sådan bebyggelse i Norden, säger Sofia Cele, samhällsplanerare och forskare vid Institutionen för kulturgeografi vid Uppsala universitet…