Baksidan av passivhus

Är passivhus lösningen för att klara framtidens skärpta energikrav? Alla tror inte det och det finns alternativ. Byggnadsfysikern Arne Elmroth vid LTH är tveksam till metoden att kombinera ventilation med uppvärmning. Hustillverkarna menar att det inte är rimligt att bygga väggar som är en halv meter tjocka och som både stjäl boyta och kräver extra transporter. Läs artikeln här.