Att välja trä

Hus- Gammalthus-trähus-Fläckemyra

Källa: Byggnadsvard.se Inte många ställer längre krav på trä, eller kan skilja på olika kvaliteter. Mycket kunskap är bortglömd.  Låt oss därför lyssna på några goda råd om vad vi bör söka efter i trävaruhandeln. För husbyggnad och snickerier används oftast barrträ, varför jag här begränsar mig till det om inte annat sägs.Kontinuerligt underhåll är bästa sättet att bedriva byggnadsvård. Behöver huset en mera omfattande reparation, bör man inte göra den större än nödvändigt. Undvik drastiska åtgärder.Byt den ruttna delen av stocken eller fönsterbågen, ersätt bara de defekta panelbrädorna och använd då samma sorts trä och samma kvalitet som förut. Läs mer