Asbest – en tragisk onödighet

Tarkett asbestgolvVarningarna för asbest kom för över hundra år sedan!
 
Källa: Arbetarskydd.se. Cathrine Bülow. Trots att asbest förbjöds 1994 så sjunker inte dödsfallen i asbestrelaterade sjukdomar. De ökar snarare. Det säger docent Paula Liukkonen som forskat om arbetsmiljö från ett ekonomiskt perspektiv.
 
Vem bär ansvaret? Varför går det inte att lösa ett så stort samhällsproblem, undrar Paula som också är personligt drabbad då hennes make Aaro är sjuk i mesoteliom. En sjukdom som uppstår genom exponering för asbestfibrer.
 
Ingen borde behöva utsättas för asbest, och hur asbestfrågan hanterats och hanteras än idag är inget mindre än en skandal.
Nedan kommenterar jag och skriver ett tillägg till Liukkonens text:
 
Vänsterpartiet föreslog ett förbud 72, skriver Liukkonen. Men de första varningarna kom långt, långt tidigare! För över hundra år sedan. Bl.a  österrikiska lungläkare slog larm om asbestens skadlighet redan i slutet av 1800-talet (eternitplattan uppfanns i Österrike i slutet av det seklet). Då var användningen blygsam, ännu i sin linda och begränsad till ett fåtal applikationer. Tänk om “vi” lyssnat på dessa första varningar. Så mycket lidande som kunde ha besparats! De allra värsta asbestårgångarna är 60- och 70-talshusen (vilket inte ska missförstås som att andra årgångar är riskfria- allt före 82 och bakåt kan innehålla asbest- eterniten t.ex slog igenom på 30-talet och även riktigt gamla hus som byggdes asbestfria kan innehålla ämnet – då de ju kan ha blivit renoverade under asbeståren). Men med all sannolikhet var det ändå snarare uppbyggnaden av nya Klara än rivningen av den gamla bebyggelsen där som utsatte Paulas man och andra arbetare för asbest. Till exempel kryllar Kulturhuset och Åhlenshuset i Klarakvarteren av asbest, där varuhuset även innehåller den allra farligaste sorten – blåasbest. Det gäller för en massa andra byggnader från asbestens guldår också; skattehus, varuhus, sjukhus och polishus (bla. det i Sthlm) runt om i landet. För att inte tala om bostadshusen från miljonprogramsåren. Ja, det är dystert, och dessutom onödigt att vi hamnade där. Varningarna kom ju som sagt tidigt. Men har man tagit fan i båten får man som bekant ro honom i land. Men det måste göras med skyddsutrustning! De kanske allra mest upprörande fallen är när det rivits asbest oskyddat i hus där det sen tidigare finns dokumenterat asbestinnehåll ( nu ska ju detta inventeras innan rivning ändå), det blir så extra svårt att förstå. Som i fallet med asbestskandalen på Huddinge sjukhus. Eller Kulturhuset i Sthlm. Det borde aldrig få hända igen!