Arkitekter, egoister och byråkrater saboterar stadsutvecklingen

Källa: DN. Det är inte byggbolag som saboterar stadsutvecklingen. Det är arkitekterna, byråkraterna och egoisterna, skriver stadsforskaren Jerker Söderlind. Acceptera att stadens idé är att ställa många hus på samma plats så att de skymmer utsikten för varandra. Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, kan inte genomföras med dagens regler.

Det stämmer att 1900-talets monotona staplande av funkislådor har ersatt 1800-talets stadsbyggande. Men Monica Fundin Pourshahidi skjuter i DN (Stockholmsdebatt den 21 september) på pianisten. Det är inte marknaden i form av byggbolag som saboterar stadsutvecklingen. Det är, i tur och ordning, arkitekterna, egoisterna och byråkraterna.Läs hela artikeln här.