Arbetare vid garverier i Indien riskerar allvarliga hälsoeffekter

Källa: Kaliber, P1. Många garveriarbetare i Indien blir sjuka till följd av att de utsätts för giftiga ämnen som bensen, anilin och krom. Läs mer.