Är plastsolceller framtiden?

Källa: Bofast.se. Att omvandla solljus till el via solceller på taket eller fasaden är både miljörätt och långsiktigt hållbart – på två timmar nås jorden av tillräcklig solenergi för att täcka planetens energibehov för ett helt år, om den bara gick att fånga in och lagra på ett bra sätt.

Vanliga solceller görs av kisel eller andra halvledande material, och materialkostnaden är hög. Kisel utvinns ur sand, men det går åt mycket energi vid tillverkningen. Forskarna har därför i många år arbetat för att få fram billigare och effektivare solceller.

Forskargrupper på flera håll i världen undersöker nu plast som solcellsmaterial. Plast kan massproduceras billigare, men har mycket kortare livslängd. Läs mer.