Anonymisering och frihetslängtan ledde till ökad brottslighet

Källa: Bofamiljonprst.net. När många människor lämnade livet på landet och flyttade in i städerna minskade den sociala kontrollen. Resultatet har bland annat blivit en anonymisering och ökad brottslighet. Ett sätt att försöka återskapa ett socialt skydd är grannsamverkan. I Halmstad drivs ett sådant som beskrivs som framgångsrikt av såväl boende som bostadsbolag. Eller så borde kanske fler flytta ut till ekobyar på landet eller kollektivhus ;-). ( Kommentar Ekobyggportalen). Läs mer.