Altantider – här är de giftfria alternativen

Sioo -kislebaserat träskydd istället för gift.
Sioo -kislebaserat träskydd istället för gift.
Sioo -kislebaserat träskydd istället för gift.