Aktivhuset Villa Balaton

Källa: Kloka hem. 

Ett aktivhus är så mycket mer än ett passivhus. I ett passivhus talar man bara om att spara energi, här handlar det om att hushålla med alla flöden i huset, att använda sunda och miljövänliga material, att skapa ett sunt och behagligt inomhusklimat, samt att se till att det energibehov som ändå finns i huset tillgodoses med förnybar energi.   Utgångspunkten har varit att bygga ett energieffektivt och miljövänligt hus för en hållbar framtid.

Läs artikeln här.