6 av 10 företag följer inte asbestkraven

Källa: www.arbetarskydd.se. I dag har vi bra kunskaper för att förebygga exponering av asbest vilket är viktigt då inte det går inte att reparera skadorna i efterhand. Men trots att asbest är förbjudet sedan länge utsätts svenska arbetare fortfarande för ämnet då det finns inbyggt i en stor del av våra hus efter åratals av användning och det slarvas ofta med hanteringen på byggena. Vissa yrkesgrupper som rörmontörer, isolerare mm risker mer eller mindre daglig kontakt med de farliga fibrerna.  100 personer per år beräknas dö av asbest. Ladda ner arbetarskydds skrift: “Bli asbestsmart” här.