3 plan på 66 kvm

Källa: Klokahem.com

Wow! Vågat! Kaxigt! Så brukar det låta när besökare ser Andreas och Cecilia Runges hus för första gången. Kontrasten mellan den moderna arkitekturen, de traditionella byggmaterialen och allmogegrästaket bildar en spännande helhet.  Redan från början, då för tio år sedan, var Andreas ochCecilia på det klara med att de ville bygga ett hus
med så miljövänliga material som möjligt. Inte minst för döttrarnas skull. – Man blir försiktigare med vad man omger sig med när man
har småbarn, säger Andreas Läs mer.