12/5 2017 Konferens om lera i modern inomhusmiljö

hållbart byggKälla:hb.syd.se För första gången i Sverige arrangeras i vår en konferens i Lund om hur rationella lertekniker kan utnyttjas i konventionella byggprojekt för att uppnå tydliga fördelar för inomhusmiljön och miljön i stort. Invändigt applicerad lera i form av puts och färg ger mycket tydliga och positiva effekter på inomhusmiljön samtidigt som de estetiska möjligheterna är mycket stora. Fördelarna är väl under sökta av en internationell akademi där aspekter såsom tex fuktbuffring, luftrening, få kemikalier, lågt GWP mm är belagda. läs mer