Värmeåtervinning med minireningsverk

Källa: energi-miljo.se Både vatten och värme återvinns från avloppsvatten med hjälp av en ny tysk teknik, som har prövats i ett passivhus i Berlin. I huset vid Arnimplatz i nordöstra Berlin finns sedan i mars 2012 ett system för återvinning av både värme och vatten ur gråvatten. Regelbundna mätningar visar att systemet ger en besparing på cirka 6 000 euro per år. Läs mer.