Tusen vattendroppar- ett projekt för att spara vatten i våra trädgårdar

Vatten är en bristvara i stora delar av världen. Även om vi i Norden inte lider av samma vattenbrist som i varma, torrare länder, finns det all anledning att ändå hushålla med denna livsnödvändiga resurs. även i Sverige På senare år har problem med sinande brunnar till tilltagit under varma somrar. I projektet “Tusen vattendroppar” kan man få en rad tips om hur man kan spara på vattenförbrukningen i sin trädgård. Nedan finns texter, videos och länkar.