Slopat bygglov för solceller och solfångare

Källa:värme-solfångarevvsforum.se. Installationer av solceller och solfångare ska inte längre behöva bygglov, meddelade regeringen i dag och gav Boverket i uppdrag att utreda saken. Det tidigare förslaget om att slopa bygglov för balkonger utvidgas nu till att gälla solceller, solfångare och altaner. Intresset för solceller och solfångare kommer att öka, det gynnar både el- och VVS-branschen. Det är en stor översyn som vi nu gör över hela byggregelverket, något som är bra för alla i byggbranschen, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) till VVS-Forum. läs mer.