Riskabelt när alla ropar på snabbt byggande

SvdLiljeholmen: Politikerna bör inte fatta ogenomtänkta beslut som vi kan få ångra för all framtid. Nu talas det om ineffektiv planering och onödig kommunal byråkrati som hindrar bostads­byggandet, och detta ifrågasätts inte. Men våra gemensamma ­intressen behöver värnas lång­siktigt, skriver fem forskare. Den svenska byggbranschen har alltid arbetat flitigt för att få till inskränkningar i överklaganderätten.

Med dagens skriande behov av nya bostäder finns det en uppenbar risk att deras krav, som egentligen grundar sig i de stora byggbolagens ­intresse för att förbättra sin redan i dag väl tilltagna vinstmarginal, får ett oproportionerligt genomslag. Läs mer.