Renovera dina gamla fönster med kärlek, kitt och linolja – istället för att byta ut dem!

Bild: Folkes bygg. På Folkes bygg renoveras och nytillverkas fönster på kvalitativt sätt i bra material.

På söndag är det inte bara mors dag utan även Fönsterrenoveringens dag.- vilket uppmärksammas runt om i landet med olika aktiviteter. “Syftet med dagen är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster.

De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster. Värdet och kvaliteten på äldre fönster är okänt för många. Vackra kvalitetsfönster ersätts ofta med moderna “engångsfönster ” oftast tillverkade av material med kort livslängd – eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö.” Fönsterföretegen använder sig dessvärre av en aggressiv marknadsföring och greenwash/klimattvätt för att sälja in fönsterbyten men livscykelanalyser har visat sig att fönsterbyten orsakar större miljöbelastning – med kemikalier, resursförbrukning av bla aluminium, transporter mm- än den energibesparing som göra med nya fönster. Med tätning ( som de ylleremsor som finns att köpa i byggnaddsvårdsbutikerna) och eventuellt ett lågemmisionglas i innerbågen kan du istäälet energieffektivisera dina gamla fönster!

Läs mer om fönster här:https://ekobyggportalen.se/husets-delar/fonster/

Här kommer del 1 av en videoserie om fönsterrenovering som Kalmars Länsmuseum tagit fram! https://www.youtube.com/watch?v=P9HDMuTAayk&t=9s