Naturlig hustrend

solpaneler
solpaneler
solpaneler

Intervju med Cathrine Bülow mfl.

Källa: Affärsvärlden. Antalet godkända bygglov för fritidshus i Sverige har ökat stadigt de senaste åren, enligt Boverket. Fler vill bygga nytt och en trend är en ökad efterfrågan på att bygga hållbara hus i naturmaterial. Många arkitekter erbjuder nu också personliga och exklusiva sommarhus utan att tumma på miljötänket. Läs mer