Microliving – så funkar det!

Tinyhouse

Arkitektstudenten Linnea Sigesgård har i en uppsats på Chalmers fördjupat sig i den växande rörelsen microliving. Hon  beskriver olika typer av små boenden som tinyhouse på hjul och mikroapartment. Vad som skiljer mikroboenden på landsbygden och i staden och hur små bostäder kan integrerar i urban miljö. Hon har också tittat på vilka motiv människor har för att vilja bo litet. Från att ha associerats med fattigdom och slum väljer en växande skara människor idag att bo litet för en tryggare ekonomi, ökat välbefinnande och en livsstil som sliter mindre på miljön. Linnea har själv byggt ett tinyhouse och har erfarenheter av rörelsen, både från Sverige och Nya Zeeland.  Uppsatsen är lättläst och illustreras av olika exempel i bild och text. Läs den här: https://drive.google.com/file/d/1pWnchZ9601qCik8NLHGI8chkAt-xMu-u/view?usp=sharing