Hormonstörande ämnen i epoxi – kan förorena dricksvatten

Källa:www.byggnadsarbetaren.se. Allt fler stambyten görs med epoxi-relining.Fackliga organisationer oroas av att användningen av epoxi ska leda till att fler byggnadsarbetare drabbas av allergi. Miljöexpert varnar för att dricksvattnet kan förorenas vid relining med epoxi.

– Alla måste få kännedom om riskerna. Annars kan fler skadas, säger Byggnads ombudsman Leif Wall.

Byggnads kommer nu att ta upp frågan i en partssammansatt arbetsmiljögrupp, för att se om fack och arbetsgivare gemensamt kan agera.Läs hela artikeln här.

Relining – så går det till

Det finns flera olika tekniker

Relining används både för vattenrör och för avloppsrör. Här kan du läsa om hur relining går till.

  • Det finns ett flertal olika metoder för relining i fastigheter, men i huvudsak kan de delas in i två områden: strumptekniken, som på fackspråk heter flexibla foderrör. Den andra är teknik med lösplast. Relining används både för avloppsrör och vattenrör. För båda metoderna krävs att rören först rengörs.
  • Strumpteknik: En polyesterstrumpa med filt impregneras med flytande plast med epoxi. Denna förs ner i röret och pressas med lufttryck ut mot rörets sidor. Sedan härdas strumpan med olika metoder. En robot förs in i röret för att fräsa upp anslutningar. Detta är en mycket vanlig teknik.
  • Lösplastteknik: Med olika metoder beläggs rörens insidor med flytande plast. Plasten sprutas in eller borstas ut mot väggarna. Denna metod används vid avloppsledningar. Den plast som används är antingen polyester eller epoxi.
  • Vid relining av vattenledningsrör används alltid epoxi. Där blåser man epoxin genom röret så att den lämnar en tunn hinna efter sig. Källa: www.byggnadsarbetaren.se.