Håller i föreläsningar om ekologiskt byggande för skolor/kurser, företag, föreningar och andra aktörer. På föreläsningarna tar hon upp vad ekologiskt byggande egentligen innebär, ger olika exempel  och visar bilder från Sverige och utlandet på ekohus, ekobyar och hållbara stadsdelar. Innehållet kan varieras efter önskemål. Teman på en föreläsning kan t.ex vara:

Helhetssyn på Ekobygg

Det pratas mycket om miljöbyggande idag. I praktiken innebär det dock ofta ett ensidigt fokus på att spara energi under husets driftstid. Men vad innebär ett ekologiskt helhetsperspektiv på byggnation i termer av livscykeltänkande, kvalitet/livslängd, hushållande med naturresurser, naturhänsyn vid exploatering, ett energifokus som innebär mer än tjock isolering och superfönster. Ett byggande där fokus ligger på att såväl energilösningar som materialval ska vara kretsloppsanpassade.

Giftfria byggmaterial och sunda huskonstruktioner

En genomgång av våra vanligaste byggmaterial med hänsyn till deras miljö-och hälsoeffekter. Vilka material ska man välja och vilka ska man se upp med? Frågan om sjuka hus, inomhusmiljö och byggkemikalier tas upp? Och kan man bygga våtrum utan gifter- en alternativ syn på fuktskydd presenteras.

Vidare, vilka huskonstruktioner är sunda och vilka riskkonstruktioner finns? Olika exempel på trä- och stenhus, bra och dåliga sätt att bygga dem på. Historiska exempel på när byggbranschens experimentlusta lett till byggskandaler och sjuka hus? Vad experimenterar vi med i dag? Vilken kvalitet håller egentligen dagens hus? Bygger vi bättre eller sämre nu än om vi jämför med tidigare byggnadsepoker. Kan vi lära något från det traditionella byggandet?

Några exempel på sammanhang där Cathrine föreläst:

Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona- Hålbarhetsdag för arkitektstudenter

Fränby Udde-turistanläggning i Dalarna där man vill bygga ut på ett miljöanpassat sätt

Åsa Folkhögskola- sommarkurs i ekobygg- Katrineholm

Kvarnby Folkhögskola, Byggbrigaden-Vänersborg

Grön byggnation, byggfirma-temadag för kunder