Strålnings- och konvektionsvärme

Kakelugnen ger strålningsvärmeMan skiljer på strålningsvärme och konvektionsvärme. Konvektionsvärme innebär värmespridning genom luftrörelser. Het luft stiger uppåt i ett rum. Värmespridning via luftströmmar är dåligt, speciellt för allergiker, eftersom det betyder att damm virvlar upp och sprids i luften. Man kan inte heller avlägsna sig från värmekällan på samma sätt som när man använder sig av strålningsvärme som är att föredra.

Direktverkande elelement och konvektorelement ger en hög andel konvektionsvärme och bör därför undvikas. Läs mer under radiatorer.

Strålningsvärme innebär att värmen strålar ut från ett uppvärmt föremål, som till exempel en kakelugn eller ett golvvärmesystem. Strålningsvärme bygger på att värmen sprids från en stor yta. En radiator är för liten för att ge denna effekt medan en kakelugn på cirka två ton gör det. För ett mindre/medelstort, välisolerat hus kan det räcka med 1-3 kakelugnar för att värma hela huset. Värmen strålar långsamt ut från ugnskroppen och ger en mycket behaglig värme i byggnaden. Nackdelen är den långa uppvärmningstiden. Läs mer under eldstäder/kakelugnar.

Även golvvärme samt vägg- och listvärme ger en hög andel strålningsvärme.

Källor:

Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2010

Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

Föreläsningsanteckningar, Bärkraftigt Byggande och Boende. Dalarnas högskola 2007-2008