Cathrine Bülow

Webbredaktör och ansvarig utgivare

Har ett mångårigt intresse för ekologiskt byggande. Har studerat arkitektur (KTH och ”Bärkraftigt byggande och boende” — Dalarnas högskola), biologi, miljövård, hållbar stadsplanering. Har tidigare arbetat med miljö- och naturvårdsfrågor på myndighet och företag, bl.a. som handläggare för biologiska mångfaldsfrågor i odlingslandskapet, naturguide och med HMS-frågor inom industriell verksamhet. Hjärtefrågor är grön stadsbyggnad, byggmaterial och kopplingen mellan hälsa och byggande/boende.

Är också frilansskribent främst inom bygg och miljö samt håller föredrag om ekologiskt byggande

Husein
Aghyad

Systemutvecklare

Aghyad Jabali och Husein Abdelkadir har under hösten och vintern 2020/21 skapat en ny hemsida för Ekobyggportalen, som ett projektarbete inom ramen för Dataingenjörsprogrammet på Gävle högskola. Verktyg och språk som använts under hemsidebyggnationen är Php, CSS, JavaScrpit, WordPress och Sql. De behärskar även java, Andoidutveckling samt React. 

Jag är djupt tacksam över Aghyads och Huseins arbete som möjliggjorde en ny hemsida trots obefintlig budget. De har arbetat noggrant och strukturerat, är trevliga, lyhörda och kommunikativa och jag blev mycket nöjd med slutresultatet.

Kontakt: husein.8214@gmail.com, aghyadjabali@gmail.com

Marcel Berkelder

Sakkunnig och skribent

Driver Exergi B(y)rån med rådgivning inom energi, VVS och miljö. Marcel är civilingenjör med specialisering på energiteknik och certifierad energiexpert samt OVK-kontrollant. Han har också forskat på energieffektivisering i flerbostadshus, arbetat som konsult samt undervisat på gymnasie- och högskoleingenjörsutbildning (i energiteknik, VVS-teknik, maskinteknik, byggnadsfysik och installationsteknik). Ställ frågor om energi och VVS här.

Ronny Östling

Sakkunning

Ronny Östling är träarbetaren som månar om låg klimatpåverkan och estetik. Med stor kunskap och kärlek till trä, trähus och timring driver han byggföretaget Trähantverkarna. Här används genomgående miljövänliga material och metoder som visat sig vara hållbara – i århundraden. Ronny utför projektkonsultation, projektledning och KA-uppdrag nivå N. Ställ dina frågor om byggande till Ronny i vårt forum.

Jan Hedberg

Sakkunning

Arkitekt med fokus på hållbart byggande. Arbetar med: · Skisser och rådgivning · Bygglovsritningar, projektering, bygghandlingar · Detaljplaner · Kurs ”Rita ditt eget hus” genom Meborgarskolan i Uddevalla · Ekologiskt byggande · Byggnadsvård · Byggnadsarbeten · Lerbyggen · KA certifierad behörighet N.

Åsa Andreasson

Sakkunning

Åsa är trädgårdsarkitekt, biolog och miljövetare. Hon har arbetat med miljö och naturvård i 15 år, inom offentlig sektor och för Naturskyddsföreningen. Driver företaget Grindfärdig trädgård som erbjuder trädgårdsritningar till privatpersoner, husföretag och byggbolag. Hon skapar trädgårdar där det vackra och funktionella kombineras med ett genomgående miljötänk.

Kunskapskällor

Portalens faktaartiklar baseras på texter från böcker som är dominerande inom området ekologiskt byggande och byggnadsvård. Några böcker som använts mycket är:

  • Fra passivhus til sunne hus Butters Chris, Leland Bente Nuth, GAIA agenda forlag
  • The Ecology of Building Materials, Bjorn Berge
  • Ekologiskt byggande och boende, Scmitz mfl. Könemanns förlag
  • Stora boken om byggnadsvård, Gudmundsen, Bonniers förlag
  • Byggekologi, Block och Bokalders, Byggtjänst
  • Farliga material i hus, Lundblad och Hult, Formas
  • Energiboken Ohlén & Fickler
  • Så byggdes staden, Cecilia Björk, Lars Nordlng, Laila Reppen, Byggtjänst
  • Så byggdes husen, Cecilia Björk, Lars Nordlng, Laila Reppen, Bygtjänst
  • Portaltexterna baseras också på kunskap som inhämtats under utbildning och kurser (Arkitekturstudier — KTH, ”Bärkraftigt byggande och boende” — Dalarnas högskola) samt under studieresor och kontakt med olika ekobyggare i Skandinavien och Tyskland