Stenhus – Betong

Text och bild: Cathrine Bülow. Betonghus är den vanligaste konstruktionen för flerfamiljshus. Väggarna gjuts antingen på plats eller kommer som färdiga väggelement och monteras ihop på byggnadsplatsen. En stor nackdel med betong är att den kostar mycket energi att framställa. En betongvägg är dessutom väldigt tät och har därmed inte de fuktbuffrande egenskaper som är positiva för inomhusklimatet.

Betong består av cement, sand och grus. Den kan gjutas i vilken form som helst. Betongen armeras för att förhindra sprickning. Armerad betong är idealisk för grunder tack vare sin goda hållfasthet mot tryck. Ett betonggolv gjuts av en cementblandning som efter härdningen bildar en fogfri yta — därpå läggs olika lager med andra material. Från ekologisk synpunkt bör man se up med olika miljöskadliga tillsatser i form av t.ex. PVC, härdningsmedel och lösningsmedel.

Även armeringsjärnen är energikrävande vid framställning och enligt vissa bidrar de till strålningsfält i huset.

I flerfamiljshus används betongväggar ofta som bärande hjärtvägg i huset, medan ytterväggarna består av icke bärande utfackningsväggar d.v.s. flerskiktsväggar konstruerade av lättreglar, utvändigt klädda med utegipsskivor, putsade mineralullsskivor eller cellplastskivor. På insidan sitter mineralull som fuktskyddas av en plastfolie och gipsskivor. Konstruktionen kan innebär problem med köldbryggor och badrumsfukt (se badrum).

Stenhus – Betong

Text och bild: Cathrine Bülow. Betonghus är den vanligaste konstruktionen för flerfamiljshus. Väggarna gjuts antingen på plats eller kommer som färdiga väggelement, vilka monteras ihop på byggnadsplatsen. En stor nackdel med betong är att den kostar mycket energi att framställa. En betongvägg är dessutom väldigt tät och har därmed inte de fuktbuffrande egenskaper som är positiva för inomhusklimatet.

Betong består av cement, sand och grus. Den kan gjutas i vilken form som helst. Betongen armeras för att förhindra sprickning. Armerad betong är idealisk för grunder tack vare sin goda hållfasthet mot tryck. Ett betonggolv gjuts av en cementblandning som efter härdningen bildar en fogfri yta — därpå läggs olika lager med andra material. Från ekologisk synpunkt bör man se up med olika miljöskadliga tillsatser i form av t.ex. PVC, härdningsmedel och lösningsmedel.

Även armeringsjärnen är energikrävande vid framställning och enligt vissa bidrar de till strålningsfält i huset.

I flerfamiljshus används betongväggar ofta som bärande hjärtvägg i huset, medan ytterväggarna består av icke bärande utfackningsväggar d.v.s. flerskiktsväggar konstruerade av lättreglar, utvändigt klädda med utegipsskivor, putsade mineralullsskivor eller cellplastskivor. På insidan sitter mineralull som fuktskyddas av en plastfolie och gipsskivor. Konstruktionen kan innebär problem med köldbryggor och badrumsfukt (se badrum).

Stenhus – Betong

Text och bild: Cathrine Bülow. Betonghus är den vanligaste konstruktionen för flerfamiljshus. Väggarna gjuts antingen på plats eller kommer som färdiga väggelement, vilka monteras ihop på byggnadsplatsen. En stor nackdel med betong är att den kostar mycket energi att framställa. En betongvägg är dessutom väldigt tät och har därmed inte de fuktbuffrande egenskaper som är positiva för inomhusklimatet.

Betong består av cement, sand och grus. Den kan gjutas i vilken form som helst. Betongen armeras för att förhindra sprickning. Armerad betong är idealisk för grunder tack vare sin goda hållfasthet mot tryck. Ett betonggolv gjuts av en cementblandning som efter härdningen bildar en fogfri yta — därpå läggs olika lager med andra material. Från ekologisk synpunkt bör man se up med olika miljöskadliga tillsatser i form av t.ex. PVC, härdningsmedel och lösningsmedel.

Även armeringsjärnen är energikrävande vid framställning och enligt vissa bidrar de till strålningsfält i huset.

I flerfamiljshus används betongväggar ofta som bärande hjärtvägg i huset, medan ytterväggarna består av icke bärande utfackningsväggar d.v.s. flerskiktsväggar konstruerade av lättreglar, utvändigt klädda med utegipsskivor, putsade mineralullsskivor eller cellplastskivor. På insidan sitter mineralull som fuktskyddas av en plastfolie och gipsskivor. Konstruktionen kan innebär problem med köldbryggor och badrumsfukt (se badrum).