Vid problem med forumet, kontakta webbmästaren.

Rening av BDT-vatten?

Forumindex VVS Rening av BDT-vatten?

05 februari 2015 kl 00:17

Linda

Jag undrar kring rening av BDT-vatten. Hur bra rening är tillräckligt bra rening och vilka alternativ finns? Ju mer vi läser på desto mer förvirrade blir vi.

Vi har idag en gammal stenkista i grusig/sandig mark som fungerar bra på så vis att vi inte har någon lukt etc. Vattnet silas sen genom en brant sluttning i minst ett par-trehundra meter och sen ut i ett dike fyllt av kaveldun och liknande växter. Detta dike blir till en liten bäck som efter många kilometer rinner ut i närmaste vattendrag. Behöver detta, enbart utifrån miljöhänsyn, åtgärdas och i så fall hur gör man det bäst?
Vi använder enbart miljövänliga produkter i hemmet och har torr toa.

10 februari 2015 kl 17:42

Kristoffer

Hej,

Kraven för BDT-rening är det helt upp till kommunen att besluta om så kolla med dem vad som gäller för just er kommun. Grundregeln är dock att det måste vara ”tillräckligt” avstånd till dricks- och grundvatten. Detta regleras i Miljöbalken och är således lag. Sen är det i slutändan den enskilda handläggaren på kommunen som ser till att ni har ryggen fri för just er lösning. Ta kontakt med er kommun via e-post så ni har ett skriftligt svar som garanterar att er lösning är godkänd (förutsatt att den inte blir underkänd såklart).

Att välja mest miljövänliga lösning är dock inte det lättaste. Här bör man ta i beaktande dels hur mycket åverkan systemet gör på omgivningen samt om det krävs syntetiska material (plast allt som oftast) i systemet eller om det går att uppnå fullgod rening med stenkista, infiltrations- eller markbädd.

Titta in på husagare.avloppsguiden.se för mer inspiration och fakta kring BDT-vatten och krav på rening.

10 februari 2015 kl 17:45

Kristoffer

Bör även nämnas att kommunen inte tar hänsyn till vilka produkter som används i hemmet utan de bedömer utifrån vissa minimikriterier gällande antal personer som hushållet ska klara av och att dessa personer beter sig på ett visst sätt som kan anses motsvarar befolkningen i genomsnitt. Denna typ av standard drabbar tyvärr ofta de som försöker leva resurssnålt och ekologiskt då de måste spendera lika mycket pengar och tid som resursslösare även om den förstnämnda inte belastar omgivningen lika mycket. Samtidigt är det ju positivt att det finns ett lägsta lagkrav som alla måste rätta sig efter så man även får bukt med de största slarvpellarna.

04 november 2017 kl 11:18

Maria M

När det gäller avloppsrening finns innovativa lösningar inspirerade av naturen. I år nominerades svenska TreeWell till 1 av 10 världsinnovationer (!) på Int. Water Summit i Abu Dhabi. TreeWell är ett biologiskt avloppsreningssystem helt utan slamtömning och kemikalier. Systemet levererar hög skyddsnivå och reducerar läkemedelsrester som antibiotika mm. Rent vatten lämnar systemet och kan återbrukas till spolvatten, trädgårdsbevattning eller värmeväxling mm. Med sina växter är treewell även ett vackert inslag i trädgården.

http://www.treewell.se

 

 

 

01 september 2018 kl 20:53
Robban
Robban

Jag har byggt en infiltration (någotudda men godkänd av kommunen) titta längs ner på sidan : http://ribons.se/fritidshuset.htm

Du måste vara inloggad för att svara på denna tråd.