Vid problem med forumet, kontakta webbmästaren.

Glas som material till räcke?

Forumindex Byggmaterial Glas som material till räcke?

15 mars 2018 kl 10:08

Mona M Hallin

Jag undrar hur glas är som material till räcke till altan jämfört med trä ur miljösynpunkt? I det här fallet är ett visuellt genomsläppligt räcke att föredra. Det är en bit upp från marken och man behöver ta hänsyn till att det inte ska gå att klättra på för barn. Huset är av en ganska robust stil så nätta stående träribbor lite glest satta skulle inte passa bra (plus att de ur säkerhetssynpunkt inte får sitta alltför glest heller). Nätstaket skulle visuellt kunna fungera men risken att barn kan klättra på det bedömer jag som stor. Jag förstår att ett glasräcke tar mer energi att tillverka än trä men det håller länge och kräver minimalt med underhåll. Är det miljömässigt försvarbart i detta sammanhang?

Du måste vara inloggad för att svara på denna tråd.