Solceller

DSC_0960Text och bild: Cathrine Bülow. Principen — att ljus kan producera elektrisk ström — är känd sedan länge. Men det var först 1954 som man i USA lyckades konstruera en så kallad solcell. Solceller består av två skikt av halvledande material, i regel kisel, som laddas vid solbestrålning. Alla tak i sydläge som inte är skuggade lämpar sig för solceller, speciellt om taklutningen är omkring 30 grader. Det finns även särskilda fasadelement av solcellsmoduler.  solcellEnskilda solceller är normalt 10 gånger 10 cm stora. Vid starkt solljus kan de producera cirka 1,5 watt. För att erhålla en kilowatt krävs det omkring 700 sådana solceller. På grund av kiselskiktens ömtålighet förses de med ett lager skyddande glas eller plast. Förutom själva solcellerna behövs lagringsbatterier, laddningsregulatorer samt lik- och växelströmsomvandlare.

 

Var kan man använda solcellsel?

Överallt! I permanentbostaden bidrar solcellerna med grön egenproducerad egenel och till sommarstugor som ligger utanför elnätet, husvagnar, campingbilar eller båtar där man saknar anslutning till elnätet, kan de stå för hela elförsörjningen.

  • De kan också användas för direktström till elektriskt drivna apparater som parkeringsmätare, mätstationer, brunnspumpar och kylaggregat.
  • Överskottet kan levereras till nätet  och därmed ge en liten inkomst.

Solcellerna har nu övervunnit sina barnsjukdomar och uppvisar hög driftsäkerhet. Bidrag för installation av solceller finns att ansöka om på Länsstyrelsen.

Källor:

  • Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009
  • Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998
  • Föreläsningsanteckningar: Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008