Ekohus

 

Här visas bilder på  några ekohus uförda i olika materialoch och konstruktioner. Mer information om husen kommer senare.

 

HALMHUS

 

LERHUS

TEGELHUS

 

TRÄHUS

TRÄULLITHUS

NATURHUS