Nyheter om «Stadsbyggnad»

Byggemenskaper för ökad medborgarmakt

30 september 2018

Källa:Byggindustrin.se. Arkitekten Staffan Schartner är ordförande för Föreningen för byggemenskaper. Han drömmer om att bygg- och boendeformen där gräsrotsbyggarna får chansen att agera byggherre ska få fäste i Sverige. Kriteriet för en byggemenskap är att de som ska bo i huset äger projektet och agerar byggherre. De behöver även ha eget kapital att gå in […]

Liljeholmen

För mycket förtätning leder till dålig stadsluft

09 mars 2018

Källa: hig.se. Luftföroreningarna i våra städer har flyttat ner från höga skorstenar till marknivå och behöver vädras bort. Frågan är om luften räcker till för att späda ut föroreningarna till tillräckligt låga nivåer, säger Mats Sandberg, professor i inomhusmiljö vid Högskolan i Gävle. Om man bygger för tätt Bygger man riktigt tätt, över 50 procent, […]

21415185213_d1469de0e8_k

3 nytänkande exempel som bryter villanormen

07 juli 2017

Källa: caminomagasin.se. Vad händer om man ifrågasätter villanormen och bilden av hur ett bostadsområde ska se ut? Det har de inblandade i området Vallastaden utanför Linköping gjort, med ett resultat som andas smart nykollektivism.  Strax utanför Linköpings stadskärna växer just nu stadsdelen Vallastaden fram. Ambitionen från stadsplanerare och arkitekter har varit att skapa en stor […]

Ekobyn Smeden utanför Jönköping

Staden – det enda hållbara?

15 juni 2017

Källa: hallbarstad.se. Idag får bilden av den tätbyggda staden stå ensam modell för vad som är hållbart. Det gör att vi utesluter andra sätt att planera och bygga vårt samhälle på. Vi riskerar därmed att underminera hela arbetet med att skapa en hållbar framtid. Att en väl fungerande mindre ort med egen skola, affär, närhet […]

Bild: Pixabay

”Stora, höga hus förvandlar Stockholm radikalt”

30 april 2017

Källa: Svd.se. Stockholms city omvandlas radikalt.  Stockholms välkända stadssiluett med kyrktorn och märkesbyggnader skyms alltmer av nya stora byggnader. Större och högre hus ger största möjliga vinst åt fastighetsägarna. Priset för samhället i övrigt blir omfattande resursförbrukning och miljöbelastning och en stadsmiljö med mörka och otrivsamma gator , skriver representanter för Naturskyddsföreningen Stockholms län, Svenska […]

Arkitekter: Slopa gräddfilen för byggjättarna

02 december 2016

Källa: svd.se Innovativa aktörer stängs ute när bostadsbristen ska lösas. Processerna i stadsutvecklingen ger storföretagen gräddfil – och vi får monotona städer trots löften om motsatsen. Men det finns en lösning som ger större variation: tuffare styrning och fler små aktörer, skriver tre arkitekter. Kommunen har planmonopol på papperet, men i praktiken bestämmer de stora […]

skarmklippgp2

Bygg mänskligt och grönt i Göteborg – Ulla Skoog och Cathrine Bülow på GP Debatt

08 november 2016

Källa: GP.se. En gigantisk byggexplosion har börjat brisera i Göteborg som under många år blir Nordens största stadsbygge. Men se upp! Människa och miljö kommer till skada om det sker enligt business as usual, skriver miljöjournalist Cathrine Bülow och kulturprofil Ulla Skoog i Göteborgsposten. Idag är miljövidriga och ohälsosamma byggmaterial mer regel än undantag. Det […]

Trähus gamla hus byggnadsvård

TRÄDSTADEN LEVER

05 september 2016

Källa: Byggnadskultur. Svenska trästäder har alltid varit hotade. Bränder och senare tiders rivningsraseri har utplånat en stor del av ett kulturarv som är unikt för vår del av Europa. För att rädda vad som räddas kunde genomfördes forskningsprojektet Den nordiska trästaden för drygt 40 år sedan. Eva Björkman berättar vad som hänt sedan dess. Läs […]

stadtkind

Liten plats för barn i tät stad

06 maj 2016

  Källa: Svd. Stockholm står i dag inför en kraftfull befolkningstillväxt. Men vi upplever att framför allt barnen inte får någon plats när vår framtida stad planeras, skriver landskapsarkitekterna Emelie Brunge, Maria Engström och Petra Lindeqvist. Fokus ligger på att klara bostadsförsörjningen och att maximera intäkter till staden. Det leder till en tät exploatering där […]

Norra_Ängby_skola,_2013d2

Hus ska bara stå i 50 år – om Boverket får råda

Källa: GP.  Bild. wikicommons. Sverige står inför en byggexplosion och ett uppskattat behov av 700 000 bostäder fram till 2025. Samtidigt dimensioneras nya hus för att stå i 50 – 100 år. På vilket sätt detta är klimatsmart och hållbart är en gåta, skriver Dougald Macfie, miljöjournalist. ”Det finns ruggiga exempel på byggnader runt om […]

Nästa sida »