Nyheter om «Trähus – Timmer»

Timmer-timmerstockar-timmerhus

Timmermannen försvann – men hans byggnader lär oss på nytt

15 maj 2017

Källa: Byggnadsvard.se. Vem är egentligen timmermannen och har hans hantverk timring någon plats inom den svenska byggmarknaden idag? Antikvarie Ingela Broström skisserar här läget för timringskunskapen genom tillbakablickar och framåtseende.Vad är det då som skiljer timmermannen från vår vän, den händige byggaren? Vilka färdigheter måste han ha för att försvara sin plats som specialist på […]

Timmer timmervägg timmerhus timmerstockar

Hur ska man bäst isolera en timring från 1600-talet?

15 januari 2016

Källa: Kloka hem. Har tagit mig an att flytta en 1600-talstimring till ny plats och detta med val av isolering har gett/ger mycken huvudbry. Hur ska den isoleras? Problemet med krypgrunder är att när man isolerar golvet ovanför, så blir det kallare i krypgrunden, vilket kan leda till mögelproblem. Läs mer. Diskutera eller ställ frågor […]

Timmer timmervägg timmerhus timmerstockar

Flyttade timmerlada och byggde om till bostad

05 mars 2015

Källa:byggahus.se. Projektet kan upplevas hårresande till en början. Att montera ned en timmerlada, flytta den och bygga upp den igen för att sedan bygga om den till en permanentbostad. Men omfattningen skrämde inte Stefan och Kristina.När det kommer till husprojekt kan det ibland vara svårt att komma överens med sin respektive om hur man vill […]

Timmer-timmerstockar-timmerhus

Avhandling om timmermannens osynliga verktyg

04 december 2014

Källa: Göteborgs universitet. Nu disputerar världens första hantverksdoktor. Timmermannen Ulrik Hjort Lassen har gjort den första akademiska avhandlingen som fokuserar på det utförande hantverket – på hur man faktiskt gör! En timmerman jobbar med ohyvlat virke i stora dimensioner och det är därför viktigt att ha effektiva tillvägagångssätt när man märker och hugger timret. – […]

Håller timmer måttet?

08 maj 2014

Källa: Gardochtorp.se. Enligt Boverkets regler för energiprestanda drar timmerhus för mycket energi, och man bör välja annat än timmer vid nybyggen. Samtidigt är timmer lokalproducerat, har hållit måttet i hundratals år och är ett självklart val för en miljömedveten husbyggare. Medan experterna tvistar reder Gård&Torp ut begreppen. Granhults kyrka i Växjö är Sveriges äldsta timmerbyggnad, byggd […]

Knuttimring-så här funkar det

28 mars 2013

Källa: Hålla hus. Att foga bilade timmerstockar till varandra med knutar och täta dem emellan med husmossa i den uthuggna mossrännan är tekniker som varit högt utvecklade så långt tillbaka i tiden vi kan dokumentera. Tekniken har funnits hos oss i Norden åtminstone sedan vikingatiden. Troligen har den här byggmetoden kommit till oss österifrån, alltså […]

Bygga timmerhus

10 oktober 2011

Källa: Byggahus.se. Att bygga äkta timmerhus är en gammal fin tradition. Idag är det dock en utmaning att få till ett u-värde enligt de nya byggreglerna. Det gäller att ge huset rätt utformning och att ha en bra dialog med stadsbyggnadskontoret.För att få kallas ett timmerhus ska huset vara byggt av knutade massiva stockar som är minst […]