Nyheter om «Byggprocessen- bygga tillsammans (byggemenskaper)»

Konstruktion material

Här startar de en ny egnahemsfabrik

22 januari 2018

Källa: Arkitekten. Nu drar Egnahemsfabriken Tjörn i gång sin verksamhet – socialt byggande och lokal utveckling i en gammal lada. På Egnahemsfabriken Tjörn ska den som saknar bostad och har begränsade resurser kunna bygga sitt eget hus. I den stora ladan på gården i Svanvik finns plats för fyra byggprojekt samtidigt. – Varje byggare anvisas […]

Gröna vågen i Grekland

03 december 2012

Reportage i P1 från i  höstas: Ett sätt som grekerna hanterar krisen på nu är att lämna städerna för landsbygden. Enligt en undersökning som gjordes av det grekiska jordbruksministerier funderar så många som 1,5 miljoner storstadsgreker på att flytta till landet. Samtidigt ökar intresset för jordbruk bland unga greker. Allt fler söker till jordbruksutbildningar och […]

”Baugemeinschaft” – Ett Hållbart byggande även i Sverige?

17 augusti 2012

Källa: Anders Svensson/Kunskapslänken. Allt fler i Sverige intresserar sig för en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter gruppens egna uppfattningar och idéer om sitt boende. Inspirationen kommer från Tyskland där det finns flera goda exempel på […]

Mer om byggemenskaper av Erik Berg

Tid för byggemenskaper Källa: approximationer/ Erik Berg.Boendet har en stor roll att spela i  klimatomställningen. Våra bostadsmiljöer kan antingen ge oss förutsättningarna för att leva resurseffektivt och hållbart, eller försvåra för oss att göra det. I bostadens livsrum etableras vanor och beteenden. Genom bostadsmiljöns utformning bekräftas eller ifrågasätts synsätt och värderingar. Men trots bostädernas stora […]