Nyheter om «Byggprocessen-översikt»

Konstruktion material

Här startar de en ny egnahemsfabrik

22 januari 2018

Källa: Arkitekten. Nu drar Egnahemsfabriken Tjörn i gång sin verksamhet – socialt byggande och lokal utveckling i en gammal lada. På Egnahemsfabriken Tjörn ska den som saknar bostad och har begränsade resurser kunna bygga sitt eget hus. I den stora ladan på gården i Svanvik finns plats för fyra byggprojekt samtidigt. – Varje byggare anvisas […]

Bygge-byggarbetsplats

Vi bygger ”Drömkåken”

13 juli 2017

Källa: Sverigesradio.se. Det tredje huset man bygger kan bli bra, brukar man säga. Men i den nya programserien ”Drömkåken” pratar vi med folk som har gedigen erfarenhet från husbyggnad. Vi bygger, virtuellt, ett hus från grunden och diskuterar den bästa lösningen med Ingemar Nygren som undervisar i byggteknik på Högskolan Dalarna. Vi börjar med platsen. Hör […]

byggarbetsplats, bygge

Bygg- och materialprocessens miljöpåverkan mycket stor men diskussionen har fastnat i driftsfasen

20 december 2015

Källa: Ny teknik. Det krävs 50 års drift för ett flerfamiljshus byggt i betong att generera lika mycket koldioxidutsläpp som det gjorde när det byggdes. Bygg- och anläggningsprocesserna, medräknat även anläggningsprojekt av vägar och järnvägar, genererar årligen nästan lika mycket koldioxidutsläpp som den samlade personbilstrafiken. Men tyvärr konstaterar vi att den svenska debatten om boendets […]

Hausse för certifiering av byggnader

06 november 2015

Källa: Byggidsutrin.com. Trycket på att miljöcertifiera byggprojekt ökar. Antalet byggnader som certifieras som Miljöbyggnad har till exempel ökat från noll till över 550 på bara två år. Och nu får certifieringsinstituten anställa fler för att hinna med. Allt fler fastighetsägare och byggherrar väljer att miljöcertifiera sina byggprojekt. I Sverige används just nu i huvudsak sex […]

Kök original- gammalt-kök.bolaget.se

Återanvänd när du bygger om

13 augusti 2015

OM ATT ÅTERANVÄNDA HUSETS FASTA INREDNING Källa/text:Gård och torp.se. Bild:bo-laget.se. Ny massivträinredning är dyr att köpa så var rädd om den gamla om du har sådan i din bostad.  Äldre fast inredning är svår att få tag på. Mycket har redan försvunnit vid tidigare renoveringar då synsättet var ett annat. Till fast inredning räknas garderober […]

DSC_0960

Svenskar vill producera egen energi, odla och bo giftfritt

27 februari 2015

Källa: miljö och utveckling. 43 procent av alla svenskar vill kunna producera sin egen energi, enligt en undersökning från NCC. När NCC undersökte vilka tjänster svenskar helst vill ha i ett nytt hem rankas självförsörjning av energi med till exempel solceller och solfångare högt. Att vara energisnål smäller högre än en vacker utsikt, centralt läge eller […]

Luddiga regler gör rivningen farlig

10 februari 2015

Källa: http://www.entreprenad.com. Riv- och saneringsentreprenörerna vill ha en branschstandard för hantering av bly, kadmium, arsenik med mera på arbetsplatsen. I dag saknas klara föreskrifter – Nu bestäms handhavandet av olika lokala miljökontor, säger Igor Kecskés Maconkai vid Rivningsentreprenad Group Skandinavien. FARLIGA ÄMNEN OCH MATERIAL har under många års tid kartlagts och debatterats. Men de farliga ämnena […]

Svartlim dold fara i gamla hus

26 januari 2015

Svartlimmet gäckar rivarna Källa: entrepenad.com. bild: umea.se. Tegelbyggnaden ser lite ensam ut där den står på Norra Stationsgatan nära Norrtull. Bakom den skymtar en betydligt större arbetsplats, Norra Länken växer fram i stadig takt lite längre bort. Det gamla huset var fullt av svartlim och asbestmattor men för övrigt är det öppna spjäll när en gammal […]

Kök ekokök träkök

Tips för miljösmart köksbelysning

18 augusti 2014

Text: Nikolas Palmgren. Hur du planerar köksbelysningen har stor betydelse för trivsel och funktion. Oavsett hur mycket du lägger ner på det stilrena kylskåpet, de snygga bänkytorna och det schackrutiga golvet saknas något om du glömmer lamporna. Har du inte bra belysning blir köket aldrig komplett. Är du i färd med at renovera köket, ta […]

Miljösmart byggande är mer än rätt byggmaterial

08 augusti 2014

Text: Nikolas Palmgren. När du vill bygga ett så miljösmart boende som möjligt kan du hitta mycket  information om byggmaterial på den här sidan. Du kan läsa om allt som används från källare till nock – vilka material som är dåliga för miljön, vilka som är okej, och vilka som är att föredra för det […]

Nästa sida »