Lera

lervägg i stamphusteknikText och foto: Cathrine Bülow. Kanske går tankarna till fuktiga jordkulor när man hör talas om lerbygge. Men i själva verket är lera ett utmärkt byggmaterial som använts för att bygga allt från enkla stugor till slott och herrgårdar genom tiderna, i nästan alla världens hörn.

Det är inte konstigare att bygga med lera än med tegel. Enda skillnaden är att tegel består av bränd lera medan man i lerbyggnationer låter leran lufttorka vilket spar en massa energi.

Lera finns överallt där det finns jordbruksmark. Den utgörs till största delen av aluminiumsilikater. Leran har många fördelar. Den är fuktreglerande, kräver inte någon energi vid framställning och är i stort sett en obegränsad naturresurs. Oftast brukar det också gå att få tag på leran gratis. Lufttorkad lera är således ett utmärkt, klimatsmart och högaktuellt byggmaterial för 2000-talet. Leran har en fuktbuffrande förmåga och ger därmed ett bra inomhusklimat. Den lämpar sig för lågbudgetprojekt och självbyggeri. Nackdelen är att lerbyggnationer oftast är arbetsintensiva. Vissa refab-produkter i lera och maskiner för mer en mer rationell byggnation finns numera även om de än så länge inte är så vanliga.

Lufttorkad lera kan användas i huskonstruktioner på olika sätt. Ett hus kan byggas med homogena väggar av lera (stampade jordhus), eller så kan leran blandas upp med isolerande material (t.ex. halm eller träflis) och användas i en regelkonstruktion. Man kan också mura innerväggar av lufttorkade lerstenar eller lerlimpor. Lera kan också användas i färg eller som väggputs.Läs mer under lerkonstruktioner.