Cement/betong

Text: Cathrine Bülow. Råvaran till cement kommer från kalk/ler, märgeltag samt från industriavfall från t.ex. stål- och kolkraftverk. Den renaste cementen kallas portlandscement. Sammansättningen består till dominerande del av bränd kalk, resten består bl.a. av kiselsyra, lera samt övrigt material som kan vara ugnsslagg, flygaska bentonit m.m. Cementen har många miljömässiga nackdelar och ska därför användas sparsamt. Den kräver hög energiåtgång vid framställningen då råmaterialen mals och bränns vid en temperatur på 1500 grader. Vid förbränningen eldar man ofta med avfallsmaterial t.ex. rivningsvirke, bildäck m.m., som kan ge upphov till utsläpp av dioxiner och furan, besvärande damm och tungmetaller.

Cement innehåller också krom som kan ge murarna problem med eksem. Cementet förses dessutom ofta med olika tillsatser som silikater, tensider, fettsyror mm som är mer eller mindre miljöskadliga. Se därför upp specialcement av olika slag och välj istället en ”ren cement”.

Betong

Betong består av cement, sand och grus. Den kan gjutas i vilken form som helst. Betongen armeras för att förhindra sprickning. Armerad betong är idealisk för grunder pga. av sin goda hållfasthet mot tryck. Ett betonggolv gjuts av en cementblandning som efter härdningen bildar en fogfri yta – därpå läggs olika lager med andra material. Från ekologisk synpunkt bör man se up med olika miljöskadliga tillsatser i form av t.ex. PVC, härdningsmedel, och lösningsmedel.