Cellglas/skumglas

Material-HasoporText: Cathrine Bülow. Glas kan användas som isoleringsmaterial och finns i två varianter:  som ”små stenar” vilka till utseendet påminner om pimpsten eller som kompakta block. Skumglas tillverkas av returglas. Återvunnet och krossat glas genomgår en värmeprocess där miljontals små celler jäser upp. Glaset pressas sedan antingen ihop till eller formas till stenar. Cell/skumglas är ett alternativ till lättklinker och cellplast och lämpar sig väl för isolering av t.ex. grunder och takterrasser. Men det kan också användas för att isolera hela hus (s.k. Koljernhus).

 

Cellglas/skumglas har många miljömässiga fördelar. Det består av återvunnet, naturligt material och har en hög livslängd. Skumglas/cellglas alstrar inga skadliga ämnen för människan, naturen eller atmosfären under tillverkning, användning eller deponering. Det innehåller inga fibrer eller miljöskadliga gaser, som freoner. Den enda miljömässiga nackdelen är den höga temperaturåtgången vid framställningen.

Materialegenskaper

Materialet håller för tryck upp till 900 kPa och är vatten- och diffusionstätt. Materialet är helt vatten- och ångtätt, med extremt hög tryckhållfasthet. På grund av detta det tål det också fukt bra är därför idealiskt för isolering av grundkonstruktioner. Materialet kan också användas vid platta tak med parkeringsytor.

Skum/cellglas är obrännbart och beständigt mot angrepp av skadedjur och frätande ämnen. Det har hög tryckhållfasthet och låg värmeutvidgningskoefficient. Det är ogenomträngligt för alla slag av vätskor och gaser.

Fuktresistens ger god isoleringsförmåga

Värmeisoleringen måste hållas torr om den skall kunna bibehålla sin isoleringsförmåga. Vatten har ganska hög värmeledningsförmåga. Om vatten eller fukt kommer in i isoleringsmaterial minskar isoleringsförmågan till praktiskt taget noll.

Av naturen är alla material utom glas och metaller i viss mån genomträngliga för vattenånga. Den största faran ligger i att vattenångan kondenserar när den kyls av. Då förändras isoleringsmaterialens egenskaper i grunden och isoleringsförmågan försämras eller försvinner helt. Diffusionsmotståndet mot vattenånga hos cellglas är oändligt (μ = ∞), en unik egenskap. Det innebär att ingen risk för kondens föreligger. Isoleringsförmågan hos cell/skumglaset förblir därför konstant då materialet alltid är torrt. Eftersom glas är ett oorganiskt material kan det således heller inte mögla.