Byggfolk – ekobygg

Bild: Scott Lewis, Flicr

Text: Cathrine Bülow. Om man har för avsikt att bygga eller renovera med miljötänk är det viktigt att anlita kunnigt folk som är inne på samma linje för att slutresultatet ska bli bli bra. Första steget i byggprocessen är i regel att kontakta en ekoprofilerad arkitekt eller ett färdighusföretag (läs mer under färdighus). Lika viktigt som det är att hitta en ekoarkitekt är det att anlita rätt hantverkare så att utförandet  sker på rätt sättet. Om man vill bygga grönt och giftfritt blir man ju inte så glad över  hantverkare som använt fogskum eller annat ”otyg” på bygget i vanlig ordning, trots andra instruktioner. Något som flera ekobyggare som Ekobyggportalen varit  i kontakt med berättat om, att det faktiskt har hänt.

Arkitektens roll

En arkitekt erbjuder professionell hjälp att utforma huset efter tomtens förutsättningar och beställarens önskemål och behov. Även om man vet hur man vill ha sitt hus och själv kan göra bygglovsritningarna kan det vara värt att lägga några arkitekttimmar på en genomgång av husets utformning. Ett erfaret öga kan se saker man själv inte tänkt på. Arkitektarvodet är oftast en obetydligt liten del av husets totala budget som kan bespara problem i ett senare skede. Det bästa är om arkitekten kan komma in i processen så tidigt som möjligt. Vänd dig till en arkitekt som har intresse och erfarenhet av miljöanpassat byggande.

Att välja arkitekt

Arkitekt inte är en skyddad titel på samma sätt som till exempel läkare eller advokat. Förvissa dig därför först om att arkitekten är auktoriserad. Titta också på referensobjekt för att kunna ta ställning till om du gillar den speciella stil som kännetecknar just den arkitekten du överväger att välja. Arkitektur är ju trots allt en konstform och all arkitektur tilltalar inte alla smakriktningar. Försäkra dig också att arkitekten har kunskaper om ekologiskt byggande och kan uppvisa referenser inom det området.

Men det är ändå färdighusen som dominerar nybyggnationerna av småhus i Sverige. De har tidigare varit illa ansedda men deras flexibilitet är numera ofta stor och större företag har även egna arkitekter som hjälper till att anpassa husen efter beställarens önskemål. Idag finns även  ekoprofilerade f.Å andra sidan behöver ett specialritat och platsbyggt hus inte bli mycket dyrare än ett färdighus.

.