Byggbolagen bygger undermåligt och döljer skiten under ytan

23 september 2013

Källa Vi: Arkitekten och forskaren Erik Stenberg skräder inte orden när det kommer till nyproducerade bostäder.

– Sälj innan det är dags att renovera!

Även i ”hållbara” stadsdelar som Hammarby sjöstad satsar man på utanpåverk som stora balkonger och köksöar med marmorskivor. Samtidigt gjuter man in rör och ledningar som gör det svårt att bygga om. Dessutom utrustar man ofta husen med enstegstätade fasader, som kan orsaka fuktskador efter bara några månader. För att tala klartext: Byggbolagen satsar på det som syns och döljer skiten under ytan.Läs mer.

Annonser

Bygg rätt från början, hus i hållbara och ekologiska material, lim fria massivträväggar.

Kategorier