Tydligt samband mellan miljögifter och folksjukdomar

02 mars 2013

Källa: formas.se. Hormonstörande ämnen återfinns i allt från parfymer till foppatofflor och i  byggmaterial av PVC  t.ex golv och våtrumstapeter.   Uppsalaforskarna Monica och Lars Lind kan visa att det finns ett tydligt samband mellan hormonstörande miljögifter och sjukdomar som fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Sjukdomar som ökar snabbt i antal och som riskerar att göra samhällets sjukvårdskostnader ohanterliga. Läs mer.

Kategorier