Fasadmaterial

11 januari 2013

Källa: Hålla hus. Trä har i våra trakter alltid varit det dominerande fasadmaterialet. Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började panelning med stående locklistpanel blev vanlig. Från 1800-talets senare del började även hyvlade och spåntade paneler användas och revetering blev ett sätt att få trähuset att helt likna ett stenhus. Läs mer.

Kategorier