Skanska kartlägger grönt byggande

18 juni 2012

Källa: Byggvärlden. Grönt byggande är i stort sett synonymt med energiförbrukning, men även material och känslor ger viktiga signalvärden när man bygger hållbart. Den här veckan presenterar Skanska sitt gröna byggindex internt, i samband med att man genomför ”gröna veckan”. Läs artikeln här.

Annonser

Bygg rätt från början, hus i hållbara och ekologiska material, lim fria massivträväggar.

Kategorier