Sverige bygger billigt i ordets sämsta bemärkelse

14 november 2011

Källa: Byggvärlden. Svenska byggherrar är kortsiktiga. De bygger hellre billiga än långlivade byggnader. Det anser Olof Hultin, chefredaktör på tidningen Arkitektur. Läs artikeln här.

Annonser

Bygg rätt från början, hus i hållbara och ekologiska material, lim fria massivträväggar.

Kategorier