Byggbranschen efterfrågar gemensamma regler

26 oktober 2010

Hållbara stadsdelar är på tapeten och byggbranschen har tagit sig i kragen och satsar stort på ett mer miljövänligt byggande. Men arbetet försvåras av olika regler. Källa: Miljö och utveckling.

Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening menar att Stockholm har möjlighet att bli världsledande inom området, men efterfrågar tydliga och gemensamma regler. Regelverken i kommunerna skiftar vilket gör det vårt för byggföretag att standardisera sin tillverkning och dra lärdom av tidigare projekt fullt ut. Det saknas också tydliga regler för hur den framtida energiåtgången ska beräknas, något som försvårar jämförelse av projekt.
   – Ställ höga krav, byggbranschen kan och vill leverera! Men gör kraven tydliga och gemensamma, så att byggföretagen får möjlighet att leverera standardiserade och kostnadseffektiva lösningar, säger Elisabeth Martin.

Annonser

Bygg rätt från början, hus i hållbara och ekologiska material, lim fria massivträväggar.

Kategorier